Info-Medica

wysokiej jakości diagnostyczny sprzęt medyczny

Diatermia ERBE ICC350

Diatermia ERBE

Diatermia ERBE ICC 350


Diatermia ERBE

Diatermia ERBE ICC 350 wraz z modułem Koagulacji Plazmą Argonową APC 300 i systemem odsysania dymu IES 300