Info-Medica

wysokiej jakości diagnostyczny sprzęt medyczny

Biometr Optyczny IOL Master

IOL MAster

Biometr Optyczny IOL Master


Aparat dokonujący na drodze optycznej pomiarów długości gałki ocznej, głębokości komory przedniej i krzywizny rogówki w sposób bezkontaktowy.IOL Master

  • Bezkontaktowy pomiar eliminuje potrzebę znieczulania oraz ryzyko infekcji
  • Wbudowany wewnętrzny fiksator – pomiar w osi widzenia
  • Brak błędów pomiarów związanych z uciskiem gałki
  • Łatwość obsługi – badanie nie musi być wykonywane przez lekarza
  • Wysoka dokładność pomiaru
  • Wbudowane formuły kalkulacyjne dla doboru soczewek wewnątrzgałkowych
  • Możliwość optymalizacji stałych soczewek dla poszczególnych operatorów

IOL MasterIOL MasterIOL MasterIOL MasterIOL Master